Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 619, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.02.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av caroverin

Dato for henvendelse: 25.02.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 619, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en farmasøyt i en rådgivningstjeneste. Ønsker opplysninger om transmittor antagonisten caroverin som terapi ved tinnitus.

SVAR: Symptomet tinnitus kan ha flere årsaker. Cochleær synaptisk tinnitus skyldes funksjonell forstyrrelse i signaloverføringen i synapser mellom hårceller og afferente utløpere av hørselsnerven. Man tror at glutamat er transmitter, og at signaler medieres via NMDA og non-NMDA-reseptorer i et subsynaptisk reseptor-system (1,2).

Caroverine er et quinoxalin, og er et derivat av isoquinolin (grunnstrukturen i papaverin). Det ble opprinnelig brukt som et spasmolytikum, men har sentralnervøse effekter pga. glutamat-antagonistisk og en uspesifikk kalsium-antagonistisk virkning (2,3).

GDEE (glutamic acid diethyl ester) og caroverine er transmitter-antagonister som påstås å redusere tinnitus ved at de normaliserer synaptisk funksjon. En kilde påstår at de har behandlet 130 pasienter med intravenøs GDEE, og hos 77.2 % av pasientene ble tinnitus redusert med mer enn 50 % i lydintensitet. Caroverine administreres i form av langsom intravenøs infusjon (2 ml/min) i behandling av tinnitus. Dosen varierer fra pasient til pasient. Når tinnitus er redusert stoppes infusjonen (1).

Konklusjon
Caroverine er et spasmolytikum som hevdes å ha effekt ved visse typer tinnitus hvor symptomet skyldes funksjonell forstyrrelse i synapser hvor glutamat er transmitter. Det er foreløpig begrenset klinisk dokumentasjon om medikamentet.

Referanser
  1. 1. Internett-søk via Alta Vista (søkeord caroverine): Correspondance regarding Caroverine. Doris-Maria Denk, MD, Vienna, Austria.
  2. 2. Ehrenberger K, Felix D. Receptor pharmacological models for inner ear therapies with emphasis on glutamate receptors: a survey (abstract) Acta Oto-Laryngologica 1995; 115: 236-40.
  3. 3. Saletu B et al. Acute central effects of the calcium channel blocker and antiglutamatergic drug caroverine. Double-blind, placebo-controlled, EEG mapping and psychometric studies after intravenous and oral administration (abstract). Arzneimittel-Forschung