Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6303, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.07.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hormonell prevensjon med østrogen og progestogen til kvinner over 40 år

Dato for henvendelse: 09.07.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6303, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En allmennlege har flere pasienter i alderen 40-50 år som har fått foreskrevet kombinasjons p-piller (etinyløstradiol og progestogen) og Nuvaring (etinyløstradiol og etonogestrel) av gynekolog. De har ikke kjente risikofaktorer med tanke på emboli eller brystkreft. Ber om dokumentasjon på sikkerhet i denne aldersgruppen.

SVAR: Norsk gynekologisk forening har gitt ut en veileder i prevensjonsmidler og her nevnes ingen aldersbegrensinger i forhold til bruk av p-piller eller annen hormonell prevensjon (1). Heller ikke de norske preparatomtalene til Nuvaring eller p-piller omtaler aldersbegrensinger i forhold til bruk (2a,b). Internasjonal litteratur og anbefalinger støtter også opp om at alder i seg selv ikke er en begrensing for hormonell antikonsepsjon (3-4). Amerikanske legemiddelmyndigheter tok i 1989 vekk de tidligere anbefalingene om en øvre aldersgrense for bruk av oral antikonsepsjon på 40 år hos friske, ikke-røykende kvinner og oral antikonsepsjon kan nå gis frem til menopause hos disse kvinnene (3). Britiske retningslinjer gir klarsignal for å bruke kombinerte p-piller frem til 50 års alder hos de som ikke har kontraindikasjoner. Fordeler ved å bruke hormonell antikonsepsjon er redusert menstruasjonssmerte, blødningsmengde og uregelmessighet, redusert beindemineralisering samt beskyttelse mot ovarie- og endometriekreft (4).

Kontraindikasjoner
Det er imidlertid viktig å ta hensyn til kvinnens eventuelle risikofaktorer når man forskriver hormonelle antikonseptiva. Kontraindiserte tilstander er:
- Vene- eller arterietrombose eller prodrom på trombose, nåværende eller tidligere
- Tilstedeværelse av alvorlige og multiple risikofaktorer for venøs eller arteriell trombose kan også utgjøre en kontraindikasjon, se omtale nede
- Eksisterende cerebrovaskulær hendelse eller en slik hendelse i anamnesen
- Diabetes mellitus med vaskulære symptomer
- Alvorlig hypertensjon
- Alvorlig dyslipoproteinemi
- Eksisterende pankreatitt eller pankreatitt i sykehistorien forbundet med alvorlig hypertriglyseridemi
- Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdiene er forhøyede
- Tidligere eller nåværende levertumorer
- Kjente eller mistenkte maligniteter som påvirkes av kjønnshormoner (f.eks. i genitale organer eller bryster)
- Ikke-diagnostisert vaginal blødning
- Tidligere migrene med fokale nevrologiske symptomer (2a,b)

Aldersrelaterte risikofaktorer
Ved bruk av hormonelle antikonseptiva øker risikoen med økende alder for hjerteinfarkt, hjerneslag, venøs tromboemboli, mammacancer og cervikalcancer. For disse tilstandene finnes også flere andre risikofaktorer enn økt alder: røyking, hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi, overvekt og migrene. Eldre kvinner med noen av disse risikofaktorene bør derfor ikke bruke p-piller og p-piller frarådes spesielt hos kvinner over 35 år som røyker (4). Risikoen for venøs tromboemboli er i tillegg økt ved arvelig trombofili og tidligere egen eller familiær forekomst av tromboembolisk sykdom (2a,2c,4).

Vaginal p-ring
Ikke-orale hormonelle antikonsepsjonsmidler som vaginal p-ring og p-plaster er mindre undersøkt enn p-piller, men det er trolig at disse deler fordels- og risikoprofil med p-piller (2b,4). Systemisk eksponering av etinyløstradiol via vaginalring er omtrent 50% sammenlignet med inntak av 30 mcg i p-piller og det er mulig at de metabolske effektene blir reduserte med bruk av vaginalring (4).

Rene progestogen-preparater
Ved bruk av antikonsepsjonsmidler med kun progestogen foreligger ikke økt risiko for venøs tromboemboli, hjerteinfarkt eller hjerneinfarkt slik at dette kan være et alternativ hos eldre kvinner med risikofaktorer for disse tilstandene (4).

Konklusjon
I medisinsk litteratur settes ingen øvre aldersgrense for bruk av hormonell antikonsepsjon. Som for alle aldersgrupper gjelder at bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler må gjøres etter en individuell nytte/risikovurdering. Fordeler av hormonell antikonsepsjon er redusert menstruasjonssmerte, blødningsmengde og uregelmessighet, redusert beindemineralisering samt beskyttelse mot ovarie- og endometriekreft. Det er en aldersrelatert risiko ved bruk av hormonelle antikonseptiva for hjerteinfarkt, hjerneslag, venøs tromboemboli, mammacancer og cervikalcancer. Kardiovaskulære og tromboemboliske risikofaktorer, røyking og overvekt vil ytterligere øke risikoen for disse aldersrelaterte tilstandene og bruk av p-piller frarådes hos kvinner med disse risikofaktorene.

Referanser
  1. 1. Norsk gynekologisk forening. Veileder i prevensjon, 2009. http://www.legeforeningen.no/id/157778.0
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a: Microgynon (Sist endret: 23. april 2010), b: Nuvaring (Sist endret: 9. april 2010). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  3. 3. Martin, KA, Barbieri RL. Overview of the use of estrogen - progestin contraceptives. In: UpToDate, Snyder PJ, Crowley WF (section ed), http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 24. juni 2009).
  4. 4. Hardman SMR, Gebbie AE. Hormonal contraceptive regimens in the perimenopause. Maturitas 2009; 63: 204-12.