Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6685, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.02.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetylsalisylsyre og forebygging av spontanabort

Dato for henvendelse: 28.02.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6685, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinne som har spontanabortert tre ganger har fått råd fra sin gynekolog om å ta en liten dose acetylsalisylsyre (Dispril) for å forebygge spontanabort. Allmennlege lurer på om RELIS kjenner til om dette er kunnskapsbasert.

SVAR: Lavdose acetylsalisylsyre (ASA) er ikke sjelden brukt under graviditet etter tidligere spontanaborter i den tro at det skal øke blodgjennomstrømning til fosteret og dermed forebygge ny abort (1). Rasjonalet er at ASA kan motvirke trombedannelse. Graviditet er i seg selv en tilstand med hyperkoagulabilitet. Mikrotromber er et vanlig funn i morkaken hos kvinner som har hatt gjentatte spontanaborter.

ASA som terapiform ved risikosvangerskap er vurdert i en rekke studier, hvor de fleste studier har inkludert gravide med antifosfolipid antistoff. Et review fra 2009 konkluderer med at ingen studier så langt har vist effekt av forebyggende behandling med lavdose ASA hos gravide med antifosfolipid antistoff (1). Et annet review konkluderer med at det ikke er sikker effekt av behandling med acetylsalisylsyre sammenlignet med placebo på antall levende fødte hos gravide som tidligere hadde spontanabortert, verken hos gravide med eller uten antifosfolipid antistoff (2). Et Cochrane review vedrørende kvinner uten antifosfolipid antistoff som hadde hatt 2 eller flere spontanaborter konkluderte med at det ikke eksisterte studier som viser effekt av behandling med lavdose ASA sammenlignet med placebo eller annen behandling (3).

Bruk av lavdose ASA under svangerskap er tidligere utredet av RELIS, med følgende konklusjon: Kunnskapen som foreligger om ASA under svangerskap tilsier at lavdose ASA (opptil 100 mg daglig) er trygt, mens høydose ASA (>500 mg daglig) bør unngås som analgetikum under svangerskap, spesielt i siste trimester (4). Vi har gjort nye søk i litteraturen som ikke gir grunn for å endre denne anbefalingen.

Dispril leveres for øvrig ikke lenger. Et alternativ kan være Albyl-E.

Konklusjon
Det synes å være trygt å bruke lavdose acetylsalisylsyre under svangerskap. Om slik behandling kan forebygge spontanabort hos kvinner som tidligere har spontanabortert er foreløpig uavklart.

Referanser
  1. 1. Carp HJ. Aspirin in Recurrent Miscarriage: Is There an Indication? Isr Med Assoc J 2009. 11(3): 178-82.
  2. 2. Duckitt K, Qureshi A. Recurrent miscarriage. Clin Evid (Online) 2008, apr 14. Pii: 1409
  3. 3. Kaandorp S, Di Nisio M et al. Aspirin or anticoagulants for treating recurrent miscarriage in women without antiphospholipid syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2009 Jan 21;(1)CD004734.
  4. 4. RELIS database 2008; spm.nr. 2952, RELIS Øst. (www.relis.no/database)