Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6704, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.03.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kvetiapin, mirtazapin, olanzapin og påvirkning på sædkvalitet

Dato for henvendelse: 03.03.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6704, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan bruk av olanzapin (Zyprexa), kvetiapin (Quetiapin) og mirtazapin (Remeron) påvirke sædkvaliteten og bør man i så fall vente med å planlegge en graviditet?

SVAR: Det fins lite dokumentasjon i litteraturen på om bruk av olanzapin (Zyprexa), kvetiapin (Quetiapin) eller mirtazapin (Remeron) har en eventuell innvirkning på mannlig fertilitet. Vi kan ikke finne at noen av legemidlene er kjent å påvirke sædkvaliteten.

Et fåtall meldinger der mirtazapin, olanzapin eller kvetiapin er mistenkt å ha påvirket mannlig fertilitet eller sædkvalitet/utvikling er registrert i WHOs bivirkningsdatabase. Disse meldingene sier ikke noe om en eventuell årsakssammenheng og de kan heller ikke brukes til frekvensbestemmelse (1).

Generelt gjelder det at antipsykotika og antidepressiva kan påvirke seksuell funksjon og ulike aspekter ved mannlig og kvinnelig fertilitet. Et oppslagsverk for bivirkninger angir at oligospermi, polyspermi, nekrospermi samt redusert motilitet av spermier er rapportert for enkelte eldre antipsykotika. Olanzapin og kvetiapin inkluderes ikke her (2). For antidepressiva finnes det flere rapporter i litteraturen om påvirkning på spermatogenesen (3-4).

Både antipsykotika og antidepressiva kan indusere hyperprolaktinemi. Høye prolaktinnivåer kan gi reversibel suppresjon av spermatogenesen (5). Hyperprolaktinemi av antipsykotika er hyppigst assosiert med eldre antipsykotika, og er i en kilde oppgitt å ikke være særlig uttalt i forbindelse med bruk av kvetiapin og olanzapin (6). Vi kan ikke finne beskrevet at hyperprolaktinemi indusert av kvetiapin eller olanzapin har resultert i mannlig infertilitet.

Konklusjon
På generell basis kan både antidepressiva og antipsykotika påvirke mannlig fertilitet, men det er ikke kjent at olanzapin, kvetiapin eller mirtazapin kan påvirke sædkvaliteten. I det aktuelle tilfellet er derfor legemiddelbruk hos mannen ikke en grunn til å vente med å planlegge en graviditet.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 01. mars 2011.
  2. 2. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.4: 2438-89.
  3. 3. Tanrikut C, Schlegel PN. Antidepressant-associated changes in semen parameters. Urology 2007; 69(1): 185.e5-7.
  4. 4. Hendrick V, Gitlin M et al. Antidepressant medications, mood and male fertility. Psychoneuroendocrinology 2000; 25(1): 37-51.
  5. 5. Pasqualotto FF, Lucon AM et al. Effects of medical therapy, alcohol, smoking, and endocrine disruptors on male infertility. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2004; 59(6): 375-82.
  6. 6. Klasco RK (Ed): Reprotox. a) Olanzapine, b) Quetiapine. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (01. mars 2011).