Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6747, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.04.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Spørsmål om allergisk kryssreaksjon mellom diklofenak og gabapentin

Dato for henvendelse: 11.04.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6747, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege har en pasient med Sjøgrens syndrom som er under oppfølging av reumatolog for uspesifisert reumatisme. Pasienten tar ingen faste medisiner og har hatt en alvorlig anafylaktisk reaksjon på diklofenak (Voltaren). Legen ønsker å prøve gabapentin (Neurontin) som smertestillende medikament, og spør om det kan være noen allergiske kryssreaksjoner mellom diklofenak og gabapentin?

SVAR: En gennomgang av relevant litteratur og søk i databaser gav ingen informasjon om risiko for anafylaktisk kryssreaksjon mellom diklofenak og gabapentin eller konkrete tilfeller av dette. En hypersensitivitetsreaksjon kan ikke utelukkes, men strukturformlene for de to legemidlene er såpass forskjellige at det ikke er sannsynlig med noen kryssreaksjon (1,2).

Referanser
  1. 1. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Voltaren. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 23. februar 2011).
  2. 2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Neurontin. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 01. mars 2011).