Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 7021, RELIS Vest

Publisert: 23.09.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kortikosteroider og medisinsk abort

Dato for henvendelse: 23.09.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 7021, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En kvinne som bruker prednisolon 5 mg daglig for en inflammatorisk sykdom ønsker å ta provosert abort. Ved avdelingen har man som rutine at det er kontraindisert med medisinsk abort med Mifegyn (mifepriston) og Cytotec (misoprostol) hos de som bruker kortikosteroider. Lege lurer på hva dette skyldes og om man eventuelt kan seponere prednisolon i noen dager i forbindelse med bruk av mifepriston/misoprostol.

SVAR: Mifepriston er et syntetisk steroid med antiprogestagen virkning ettersom det konkurrerer med progesteron om progesteronreseptorene (1). Det har som indikasjon blant annet medisinsk svangerskapsavbrudd, i dose 600 mg i kombinasjon med etterfølgende prostaglandinanalog (misoprostol). I preparatomtalen til mifepriston er samtidig kortikosteroidbehandling omtalt under forsiktighetsregler: "På grunn av mifepristons antiglukokortikoide egenskaper, kan effekten av langvarig kortikosteroidbehandling, samt inhalerte kortikosteroider hos pasienter med astma, reduseres i løpet av 3 til 4 dager etter inntak av Mifegyne. Behandlingen bør derfor tilpasses dette." Mifepriston er et potent antiglukokortikoid (2). Det virker sentralt ved å hemme negativ feedback-kontroll av kortisolsekresjon og perifert med suppresjon av vasokonstriksjon i hud, samt en økning av sirkulerende eosinofiler (3). Den antiglukokortikoide effekten av mifepriston er doseavhengig og kan måles blodprøvemessig ved enkeltdoser fra 400 mg og oppover.

På grunn av den antiglukokortikoide aktiviteten til mifepriston vil altså effekten av langtids kortikosteroidbehandling bli redusert i løpet av 3-4 dager etter mifepristoninntak. Dette er bakgrunnen for at kortikosteroider er omtalt under forsiktighetsregler i preparatomtalen. Samtidig bruk av kortikosteroider er ingen kontraindikasjon i det aktuelle tilfellet. Man kan imidlertid vurdere eventuell doseøkning av prednisolon for å unngå oppbluss av underliggende inflammatorisk sykdom i noen dager etter administrering av mifepriston.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Mifegyn. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (sist oppdatert 31. januar).
  2. 2. Davey A. Mifepristone and prostaglandin for termination of pregnancy: contraindications for use, reasons and rationale. Contraception 2006; 74(1): 16-20.
  3. 3. Sitruk-Ware R. Mifepristone and misoprostol sequential regimen side effects, complications and safety. Contraception 2006; 74(1): 48-55.