Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7228, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 24.01.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klyster og prematur fødsel

Dato for henvendelse: 24.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7228, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør om bruk av natriumdioktylsulfosuksinat (Klyx) ved obstipasjon kan utløse for tidlig fødsel hos gravid kvinne i 3. trimester (uke 34).

SVAR: I preparatomtalen til Klyx står det ikke noe om induksjon av fødsel/fare for preterm fødsel ved bruk. Tvertimot står det at dette trygt kan brukes under svangerskapet (1).

I tidligere RELIS utredning har man sett på behandlingsalternativer for obstipasjon hos gravide. Man konkluderer her med at de fleste avføringsmidler kan brukes, og for klystermidler generelt står det at preparatene kan brukes i svangerskapet. Utredningen sendes spørsmålsstiller (2).

Ved søk i litteraturen finner man ingen dokumentasjon på eller mistanke om at Klyx eller andre klysterpreparater er assosiert med induksjon av (preterm) fødsel.

Referanser