Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 725, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.07.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av enkelte naturmidler

Dato for henvendelse: 02.07.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 725, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Apotekfarmasøyter har spørsmål om typer/dosering av enkelte naturmidler som brukes ved Sjögrens syndrom: Nattlysolje, Omega-6 preparater, Sink, Solhatt.

SVAR: Nattlysolje og omega-6 preparater
Nattlysolje (evening primrose oil) består av ca. 70% linolsyre og ca. 10% gamma-linolensyre (GLA) samt andre mettede og umettede fettsyrer (1). Linolsyre og gamma-linolensyre er langkjedete flerumettede omega-6 fettsyrer som kan omdannes til dihomo-gamma-linolensyre og videre til arakidonsyre (se vedlagt fig.). De to sistnevnte fettsyrene har 20 karbonatomer og er derved substrat for dannelse av eikosanoider i henholdsvis 1- og 2-serien. Andre kilder til omega-6 fettsyrer er vegetabilske oljer (f.eks. solsikkeolje og maisolje) som inneholder store mengder linolsyre. Linolsyre omdannes i kroppen til gamma-linolensyre via delta-6-desaturase (se fig.), men det er hevdet at evnen til denne omdannelsen kan være nedsatt ved enkelte tilstander, slik at tilskudd av GLA kan være gunstig. Nattlysolje skiller seg dermed fra de andre omega-6 oljene ved å være en direkte GLA kilde. Flere kommersielt tilgjengelige preparater inneholder nattlysolje (f.eks. Efamol, 500 mg kapsler) (1,2). En tidligere henvendelse til RELIS 2 (Rikshospitalet) om bruk av flerumettede fettsyrer til behandling av Sjögrens syndrom konkluderer med at en eventuell effekt ikke er dokumentert, og at man derfor ikke vet hva som er optimal dosering (3, vedlagt).

Sink
Sinksulfat har blitt brukt med varierende hell ved flere forskjellige tilstander, blant annet en del hud- og øyelidelser (4). Noen studier har vist at sinksulfat muligens bedrer celle-mediert immunitet uavhengig av sinkmangel, og derfor kan benyttes til å kontrollere gjentatte infeksjoner, spesielt hos eldre (4). Dette er imidlertid ingen godkjent indikasjon for sink. Vi har ikke funnet opplysninger om bruk av sink ved Sjögrens syndrom.

Solhatt
Uttrekk av solhatt (Echinacea arter) har lang tradisjon i folkemedisinen, som profylakse og behandling av forkjølelse og lettere infeksjoner. Solhatt har vist å ha en uspesifikk stimulerende effekt på immunsystemet som potenserer kroppens eget forsvar mot infeksjoner. Denne effekten synes hovedsakelig å komme av aktivering av makrofager (økt fagocytose) og aktivering av lymfocytter (5). I Norge finnes solhatt i et godkjent naturlegemiddel (Echinagard, presset saft av blomstrende plante). Vi har ikke funnet opplysninger om bruk av solhatt ved Sjögrens syndrom.

Konklusjon
Bruk av nattlysolje, sink og solhatt til behandling av Sjögrens syndrom har få eller ingen dokumenterte effekter. En eventuell optimal dosering kan derfor ikke angis.

Referanser
  1. 1. Drugdex, Drug Consults. Evening Primrose Oil -Therapy of Polyunsaturated Fat Deficiency. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  2. 2. Martindale. Evening Primrose Oil. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  3. 3. RELIS database 1997; sp.nr. 710, RELIS 2.
  4. 4. Drugdex, Drug Evaluations. Zinc salts. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  5. 5. Drugdex, Drug Evaluations. Echinacea. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.