Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7404, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.06.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hjertesviktbehandling av pasient med kort tarm-syndrom (SBS)

Dato for henvendelse: 22.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7404, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient med kort tarm (30 cm) og hjertesvikt. Ønskelig å starte med beta-blokker og ACE- hemmer (eventuelt AII-blokker). Hvilke legemidler (form) er best med tanke på absorpsjon fra tarm og farmakokinetikk.

SVAR: Det er svært stor variasjon mellom forskjellige pasienter hvor påvirket tarmens absorpsjonsevne er, noe som gjør det vanskelig å forutsi og studere problemet for den enkelte pasient. Dersom pasienten har en tilfredsstillende absorpsjon av alle næringsstoffer via tarmen så vil det øke sjansen for at også legemiddel absorberes i tilstrekkelig grad (1-2). For de legemidlene hvor det er etablert terapeutisk legemiddelmonitorering så kan man kontrollere absorpsjonen ved hjelp av det. En mer indirekte måte vil være å måle kliniske effekter der det er mulig.

Legemiddelform: ved behov for peroral behandling er det viktig å unngå enterodrasjerte tabletter og depotformuleringer, og heller behandle med miksturer eller instant-release (IR), vanlige, tabletter (1-2).

Det finnes IR tabletter tilgjengelig for ACE-hemmere og betablokkere og både IR tabletter og mikstur for angiotensin II-antagonister .

Referanser
  1. 1. Severijnen R, Bayat N et al. Enteral drug absorption in patients with short small bowel : a review. Clin Pharmacokinet. 2004;43(14):951-62.
  2. 2. Vanderhoof JA, Young RJ. Management of the short bowel syndrome in adults. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 15. september 2011).