Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 746, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.07.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sjögrens syndrom / kreftsykdom og kosttilskudd

Dato for henvendelse: 30.07.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 746, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Et apotek har fått spørsmål angående bruk av kosttilskudd som Q10, solhattekstrakt og ginseng i forbindelse med nevnte sykdommer. Er det fare for interaksjoner ved bruk av de aktuelle kosttilskuddene og legemidler som pasienten bruker for sykdommene?

SVAR: Q10
Q10 (ubikinon, ubidecarenone) er et naturlig forekommende koenzym som er involvert i elektrontransporten i mitokondriene (1). Det har vist å fange opp frie radikaler og har antioksiderende og membranstabiliserende egenskaper. Flere rapporter tyder på at Q10 kan ha positiv effekt i behandling av enkelte krefttyper (hovedsakelig brystkreft), kronisk lungesykdom og hjertesvikt. Dokumentasjonen er imidlertid begrenset og det finnes ingen direkte bevis for de påståtte effektene (2). Vi har ikke funnet opplysninger om bruk av Q10 ved Sjögrens syndrom. Det finnes ingen rapporterte legemiddelinteraksjoner med Q10.

Solhatt
Uttrekk av solhatt (Echinacea arter) har lang tradisjon i folkemedisinen, som profylakse og behandling av forkjølelse og lettere infeksjoner. Solhatt har vist å ha en uspesifikk stimulerende effekt på immunsystemet som potenserer kroppens eget forsvar mot infeksjoner. Denne effekten synes hovedsakelig å komme av aktivering av makrofager (økt fagocytose) og aktivering av lymfocytter (3). Stoffet kan muligens ha effekt i kreftbehandling, der det bl.a. er rapportert å kunne redusere bivirkninger etter strålebehandling hos pasienter med brystkreft (4). Vi har ikke funnet opplysninger om bruk av solhatt ved Sjögrens syndrom.

Ginseng
Ginseng er tørkede rotbiter av Panax ginseng. Den inneholder bl.a. sukkerarter, steroler, oleanolsyre og en gruppe glykosider kalt ginsenosider eller panaxosider (5). Drogen har lang historie som naturlegemiddel og er hovedsakelig brukt som generelt stimulerende middel. Enkelte studier har vist nedgang i ulike krefttyper ved inntak av ginseng, men flere studier er nødvendig for å bekrefte påståtte anticancer egenskaper (6). Vi har ikke funnet rapporter om bruk av ginseng ved Sjögrens syndrom. Dokumentasjonen omkring ginseng og interaksjoner er svært sparsom. Bortsett fra en rapportert interaksjon mellom ginseng og MAO-hemmeren fenelzin (ikke godkjent i Norge), er det foreløpig ikke kjent at ginseng interagerer med andre legemidler (6). Flere generelle anbefalinger fraråder likevel samtidig bruk av ginseng og en rekke legemiddelgrupper (7).

Konklusjon
Ingen av stoffene Q10, solhatt og ginseng har noen av de nevnte sykdommene som godkjent indikasjon, men det er rapportert om positive effekter ved visse typer lidelser. Dokumentasjonen er imidlertid dårlig i de fleste tilfeller. Bortsett fra en rapportert interaksjon mellom ginseng og MAO-hemmeren fenelzin, er det ikke dokumentert at ginseng interagerer med andre legemidler.

Referanser
  1. 1. Drugdex, Drug Evaluations. Ubidecarenone. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  2. 2. Drugdex, Drug Consults. Coenzyme Q10 - Therapeutic use. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  3. 3. Drugdex, Drug Evaluations. Echinacea. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  4. 4. Dorsch W. Klinische Anwendung von Extrakten aus Echinacea purpurea oder Echinacea pallida. ZaeF 1996; 90: 117-22.
  5. 5. Awang DVC. Maternal use of ginseng and neonatal androgenizaton. JAMA 1991; 266: 1828.
  6. 6. Drugdex, Drug Evaluations. Ginseng. Micromedex database 1974-1998; vol. 97.
  7. 7. RELIS database 1998; sp.nr. 898, RELIS Sør.