Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 770, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.08.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antihistaminer til barn

Dato for henvendelse: 25.08.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 770, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en apotekfarmasøyt. Man får en resept til et 10 måneder gammelt barn. Vallergan 2.5 - 5 ml før sengetid. Felleskatalogen oppgir en aldersgrense på 2 år. Ønsker bakgrunnsinformasjon om dette kan være uheldig for et barn som er så ungt.

SVAR: En lærebok i pediatrisk farmakologi nevner at alimemazin (eller trimeprazin) er assosiert med krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) og derfor ikke må gis under ett års alderen (1). Dosen som tidligere ble brukt til unge barn var 6 mg/kg. For et amerikansk preparat blir nå en atskillig lavere dose oppgitt for unge barn: 1.25 mg før sengetid. Forsiktighet tilrådes derfor ved av sederende antihistaminer til barn.

Referanser
  1. 1. Yaffe SJ, Aranda JV. Pediatric Pharmacology. Therapeutic Principles in Practice 1992; 2nd ed.: 562.