Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 7711, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.01.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Laktoseinnhold i p-piller

Dato for henvendelse: 02.01.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 7711, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En apotektekniker spør om hvilke p-piller som er uten eller har lavest innhold av laktose.

SVAR: Samtlige p-piller registrert i Norge inneholder laktose. Innholdet av laktose i kapsler og tabletter er generelt så lavt at det vil være uten betydning for de aller fleste pasienter med primær laktasemangel (1). De fleste personer med primær laktasemangel har 5-10 % restaktivitet. Dette innebærer at de kan innta små mengder laktose uten symptomer. Det er vist at personer som er laktoseintolerante kan innta 6-12 g laktose (120-240 ml melk) i løpet av et måltid helt uten eller med kun minimale symptomer.

De fleste p-piller inneholder mellom 40 og 60 mg laktose. Det er lite sannsynlig at så små mengder vil gi symptomer. Toleransen øker dersom tablettene tas til mat. Dersom man likevel ønsker et laktosefritt alternativ kan man velge mellom p-plaster, p-sprøyte, p-ring, implantat eller hormonspiral.

Referanser
  1. 1. Småbrekke L, Braathen P. Legemidler med laktose til pasienter med laktoseintoleranse? Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:2303-4.