Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 7894, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.03.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Svimmelhet, kvalme og hodepine etter lokalanestesi hos tannlege

Dato for henvendelse: 22.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 7894, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient melder om svimmelhet, kvalme og hodepine som tilkom tre timer etter injeksjon med lidokain og adrenalin (Xylocain Dental adrenalin) hos tannelge. Dagen etterpå er hodepinen fortsatt vedvarende. Tannlege spør om det kan være en sammenheng mellom reaksjonene og bruken av lokalanestetika med adrenalin?

SVAR: Hodepine, svimmelhet og kvalme er i den godkjente preparatomtalen for Xylocain Dental adrenalin ikke nevnt som kjente bivirkninger (1a). I preparatomtalen til et annet injeksjonspreparat med lidokain og adrenalin som ikke er spesifikt for dental bruk, er svimmelhet og kvalme oppført som kjente og vanlige bivirkninger. Det angis imidlertid at det er vanskelig å skille bivirkningene fra de fysiologiske effektene av selve nerveblokaden, som reduksjon i blodtrykk, bradykardi, direkte påførte tilfeller (f.eks. nerveskade) eller indirekte påførte (epidural abscess) ved nålestikk (1b).

I den norske bivirkningsdatabasen er det registert meldinger om hodepine, svimmelhet og kvalme som mistenkte bivirkninger av injeksjonspreparater med lidokain og adrenalin (2).

KONKLUSJON
Hodepine, svimmelhet og kvalme er kjente bivirkninger ved injeksjon av lidokain og adrenalin, men er ikke hyppig sett ved dental bruk.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Xylocain Dental adrenalin (Sist endret: 5. november 2009), b) Xylocain adrenalin injeksjonsvæske (Sist endret: 10. november 2011). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 22. mars 2013.