Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 78, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.07.1995

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lovastatin og teratogene effekter

Dato for henvendelse: 07.07.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 78, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er Mevacor (lovastatin) teratogent? Henvendelse fra en lege ved kvinneklinikken ved et regionssykehus.

SVAR: Felleskatalogen kontraindiserer bruk av lovastatin ved graviditet og amming (1).

En kilde nevner at i et materiale med 229101 svangerskap hvor man fant man 3 nyfødte som var eksponert for lovastatin i 1. trimester. En større fødselsdefekt ble observert mot ingen forventet, samt 1 kardiovaskulær fødselsdefekt mot ingen forventet (2).

En referanse (3) beskriver et tilfelle med VATER (vertebral anomalies, anal atresia, tracheoesophageal fistulae with esophageal atresia, renal and radial dysplasias). Det var ikke klarlagt om sammenhengen mellom lovastatin inntak i gestasjonsuke 4 - 9 og VATER var kausal eller tilfeldig. Samme referanse beskriver et annet svangerskap hvor avkommet ikke ble født med abnormaliteter selv om mor brukte lovastatin.

Lovastatin er klassifisert med en risikofaktor X i FDA's system: Studies in animals or human beings have demonstrated fetal abnormalities, or there is evidence of fetal risk based on human experience, or both, and the risk of the use of the drug in pregnant women clearly outweights any possible benefit. The drug is contraindicated in women who are or may become pregnant. Denne klassifiseringen er foretatt av produsenten selv (2).

Konklusjon
Lovastatin er absolutt kontraindisert i svangerskap da det er vist at lovastatin har teratogene egenskaper.

Referanser
  1. 1. Felleskatalogen 1994/95: 716-9.
  2. 2. Briggs GG et al. Drugs in Pregnancy and Lactation. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk 1994; 4th ed.: 503.
  3. 3. Ghidine A et al. Congenital abnormalities (VATER) in baby born to mother using lovastatin. Lancet 1992; 339: 1416-17.