Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 796, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.09.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandlingen av vitiligo

Dato for henvendelse: 22.09.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 796, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kunde har spurt om en ny krem for vitiligo. Kjenner RELIS til et slikt preparat? Henvendelse fra apotekfarmasøyt.

SVAR: Behandling av vitiligo generelt omfatter bl.a. kosmetisk farging av huden med for eksempel hydroxyaceton. Repigmentering i form av systemisk eller lokal behandling med psoralener og UVA (PUVA-behandling). Bruk av lokale kortikosteroider og depigmentering av huden rundt flekkene med for eksempel hydrokinon (håndkjøpspreparat Melanex). Muligens refererer kunden til en krem som inneholder pseudokatalase og kalsium. Behandlingen kombineres med UVB-behandling og skulle føre til varige resultater. Denne behandlingen er fortsatt i utprøvingsfasen og er ikke registrert.

Referanser