Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8272, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.10.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Oppstart med p-ring og tilleggsprevensjon

Dato for henvendelse: 23.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8272, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmål fra apotek som gjelder en kvinne som bruker p-ring med etonogestrel og etinyløstradiol (NuvaRing). Hun har hatt ringen ute av skjeden i mer enn det anbefalte tidsrommet og er nå usikker på om hun har vært tilstrekkelig beskyttet. Hun ønsker derfor å bruke nødprevensjon (Norlevo). Hun har imidlertid satt inn igjen p-ringen på dag 5 i syklusen og lurer på om eventuell bruk av nødprevensjon vil forstyrre den preventive effekten av p-ringen. Når vil p-ringen være sikker når den settes inn på dag 5 i syklusen?

SVAR: Preparatomtalen angir detaljert veiledning for bytte til eller oppstart med NuvaRing (1). Siden den aktuelle kvinnen har hatt p-ringen ute en periode, kan man ta utgangspunkt i rådet som gjelder oppstart med p-ring uten foregående bruk av hormonell prevensjon. Ved oppstart på dag 2-5 i syklusen anbefales en barrieremetode de første 7 dagene. Det samme rådet gis også ved bytte fra rene progestagenpreparater (minipille, p-stav og hormonspiral), mens det ved direkte bytte fra kombinerte hormonelle prevensjosmidler ikke er nødvendig med barrieremetode i tillegg (1).

Bruk av nødprevensjon i form av levonorgestrel (Norlevo) antas ikke å påvirke effekten av p-ringen (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) NuvaRing. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17. juni 2013).