Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8550, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.03.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anabole steroider i svangerskap

Dato for henvendelse: 25.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8550, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne har brukt oksandrolon (Anavar) 10 mg annenhver dag i cirka tre uker, fra graviditetsuke 4-7. Lege spør om det er kjent teratogen effekt av dette middelet. Ultralyd i uke 12 var uten anmerkning.

SVAR: Oksandrolon er et syntetisk anabolt steroid som har vært i bruk siden 1965 for å bedre vektøkning hos alvorlig syke pasienter. Vanlig dosering er 2,5 til 20 mg fordelt på 2-4 daglige doser, i 2-4 uker (1,2). Vi har ikke funnet litteratur som har undersøkt bruk av oksandrolon i svangerskapet, men graviditet er kontraindikasjon mot bruk (2,3). Dette skyldes at det ved bruk av anabole steroider foreligger risiko for maskulinisering av jentefoster. Størst risiko foreligger i uke 8-12, i perioden hvor kjønnsorganene utvikles. Ved seinere eksponering kan klitorisforstørring forekomme. Det foreligger ett tilfelle av bruk av oksandrolon i svangerskap i det svenske medisinske fødselsregisteret, barnet hadde ingen misdannelser (3).

OPPSUMMERING OG RÅD
Bruk av oksandrolon i svangerskap er lite undersøkt. Eksponering for anabole steroider kan gi risiko for maskulinisering hos jentefoster. I det aktuelle tilfellet har eksponering skjedd forut for tid hvor kjønnsorganene utvikles, hvilket skulle tyde på mindre risiko for fosterpåvirkning. Det er likevel naturlig at den gravide følges opp i forhold til overnevnte mulige risiko.

Referanser
  1. 1. Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. 1249, 9. utg.
  2. 2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Oxandrolone. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 12. januar 2006).
  3. 3. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Oxandrolon. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Sist endret: 26. juni 2013).