Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8782, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.09.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Amming og vaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt

Dato for henvendelse: 01.09.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8782, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør om innspill i forhold til bruk av Boostrix polio vaksine (mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt) til ammende? Det står i Felleskatalogen at sikkerhet ikke er undersøkt.

SVAR: Boostrix polio kan gis til kvinner som ammer ved behov for vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet oppgir for ammende at: "For de fleste vaksiner finnes det lite informasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid lite trolig at små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne skade barnet på noen måte. Som hovedregel er amming derfor ikke til hinder for at mor kan gis vaksiner hun måtte ha behov for. Vaksinasjon av mor kan gi noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet." Vaksinasjon med Boostrix polio er ikke noe unntak fra dette (1).

Boostrix Polio inneholder toksoider eller inaktiverte antigener, og det forventes ikke at det utgjør noen risiko for barnet som får morsmelk (2).

Referanser
  1. 1. Folkehelseinsitutttet. Vaksinasjon i ulike livsfaser (sist endret 29. januar 2014). www.fhi.no.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Boostrix Polio. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28. mars 2014).