Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8804, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.09.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antikonsepsjon og nevrofibromatose

Dato for henvendelse: 03.09.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8804, RELIS Vest

SPØRSMÅL: 28 år gammel kvinne med Nevrofibromatose type 2. Pasienten har svulster i ryggmargen og hode: schwannomer og meningiomer. Normale funn ved gynekologisk undersøkelse og vedkommende har regelmessige menstruasjon. Trenger sikker prevensjon. Kan hun bruke Mirena (levonorgestrel)? Fra en lege.

SVAR: Nevrofibromer inneholder vev (Schwann celler) som er påstått å uttrykke progesteron-reseptorer, og endret hormonell status (pubertet, graviditet) kan derfor tenkes å øke proliferasjon (1). Det har imidlertid blitt publisert studier hvor man ikke har påvist østrogen eller progesteron-reseptorer i 100 vestibulære schwannomer fra kliniske materialer (2). De ulike resultatene som er kommunisert i studier skyldes trolig bruk av ulike metoder for å påvise reseptorer i tumorvev (4).

En spørreundersøkelse hos kvinner med nevrofibromer tydet på at pasientene subjektivt ikke assosierte bruk av lavdoserte hormonholdige antikonseptiva med økt vekst av tumorer, men at høye doser utgjorde en potensiell risiko (3). Økt vekst av schwannom i orbitahulen har i en kasusbeskrivelse vært assosiert med graviditet, men ble da ikke påvist relatert til noen direkte hormoneffekt (4).

Det synes å være en mer klarere relasjon mellom progesteron og meningiom, hvor ca. 70% utrykker progesteron-reseptorer. Det er klinisk vist økt insidens hos kvinner, og ved graviditet, men det synes ikke som om bruk av hormonell antikonsepsjon og HRT er assosiert med noen økt risiko for utvikling av meningiomer (5-8).

Sammenhengen mellom nærvær av reseptorer og utvikling av svulster er meget komplisert, og det kan være at andre biologiske forhold assosiert med pubertet og graviditet kan bidra til en klinisk assosiasjon.

Hormoninnlegg som Mirena (levonorgestrel) har hovedsakelig lokale gestagene effekter i limvorhulen og den systemiske effekten antas å være lav, men det er vanskelig å si noe om påvirkningsgraden av forskjellige progestogenavhengig tumores. Ved gjennomgått potensiell hormonavhengig kreft praktiseres et føre-var prinsipp (ikke bruke hormonell antikonsepsjon; se vedlegg).

Ved neurofibromatose 2 vil godartede tumores (eksisterende og nye) i CNS representere et helseproblem på grunn av sin plassering og evt vekst, men litteraturen tyder ikke på at hormonell antikonsepsjon stimulerer til utvikling av meningiom. Antikonsepsjon beskytter mot betydelig økte nivåer av progesteron ved graviditet. Valg mellom et ikke-hormonelt antikonseptiva eller hormonelt antikonsepsjonsmiddel bør skje på bakgrunn av kvinnens preferanser og tilpasset informasjon basert på det overstående.

Referanser
  1. 1. Overdiek A, Winner U, et al.Schwann Cells From Human Neurofibromas Show Increased Proliferation Rates Under the Influence of Progesterone. Pediatric Research 2008; 64, 40–43.
  2. 2. Jaiswal S, Agrawal V, et al. Expression of estrogen and progesterone receptors in vestibular schwannomas and their clinical significance. Journal of Negative Results in BioMedicine 2009, 8:9.
  3. 3. Lammert M, Mautner VF, Kluwe L. Do hormonal contraceptives stimulate growth of neurofibromas? A survey on 59 NF1 patients. BMC Cancer 2005, 5:16.
  4. 4. Sugo N, Youkata K, et al. Accelerated Growth of an Orbital Schwannoma During Pregnancy. Journal of Neuro-Ophthalmology 2007; 27(1): 45-7.
  5. 5. Blitshteyn S, Crook JE, et al. Is There an Association Between Meningioma and Hormone Replacement Therapy? J Clin Oncol 2008; 26(2): 279-282.
  6. 6. Claus EB, Black PM, et al. Exogenous hormone use and meningioma risk: what do we tell our patients? Cancer. 2007 Aug 1;110(3):471-6.
  7. 7. Korhonen K, Raitanen J,et al. Exogenous sex hormone use and risk of meningioma: a population-based case-control study in Finland. Cancer Causes Control. 2010 Dec;21(12):2149-56.
  8. 8. Cea-Soriano L, Blenk T, Wallander MA, Rodríguez LA. Hormonal therapies and meningioma: Is there a link? Cancer Epidemiol. 2011 Sep 21. [Epub ahead of print]