Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8909, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hydroksyklorokin og parestesi

Dato for henvendelse: 01.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8909, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har en ung gutt på 16 år som bruker Plaquenil (hydroksyklorokin) 200 mg x 2 og prednisolon 5 mg x 1. Han har en uspesifikk immunopati. Han har nå fått problemer med parestesier i den ene foten og leggen. Kan dette skyleds Plaquenil? Har dere noe data på dette? Fra en allmennpraktiker.

SVAR: Sjeldne bivirkninger (< 1/1000) av hydroksyklorokin er nevromyopati, skjelettmuskelmyopati og myasteniske reaksjoner, kramper, epilepsi. Milde sanseforandringer, svekkede dype senereflekser, unormal nerveledning er også rapportert (1).

Pasienter som behandles med hydroksyklorokin bruker ofte steroider på grunn av underliggende bindevevssykdom. Grunnsykdommen, og steroidbehandling kan hver for seg også gi nevropati og myopati. Differensialdiagnostikk og årsaksvurdering kan derfor være vanskelig i slike tilfeller (2).

Nevromuskulære bivirkninger ved bruk av hydroksyklorokin er avhengige av behandlingstid og dose, men er vanligvis reversible. På grunn av stoffets langsomme eliminasjon fra vev vil det kunne ta måneder/år før pasienten er restituert. Nevrologisk undersøkelse og nevrofysiologisk utredning er aktuelt hvis bivirkningen vedvarer hos den aktuelle pasienten.

Referanser