Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8949, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemidler og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 02.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8949, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Har bruk av Orfiril (valproat) og litium betydning for sædkvalitet? Fra en lege.

SVAR: Redusert sædkvalitet finnes hyppig hos friske kontroller i studier, og sykdommer som epilepsi og depresjon kan disponere for slike funn. Valproat har vært assosiert med endret sekresjon av gonadotropiner, men også påvirkning av motilitet og morfologi i spermier i kliniske studier (1). Reversibel hypospermi og dårlig sædkvalitet assosiert med valproat er rapportert i kasusbeskrivelser (2) og i mindre studier (3). Litium kan være assosiert med redusert sædkvalitet i dyreforsøk (4), men klinisk er det påvirkning av libido og erektil funksjon som er mest sannsynlig (5).

Konklusjon
Sammenhengene er ufullstendig dokumentert, og interaksjon grunnsykdom (epilepsi, psykisk lidelse) og legemiddel for aktuelle bivirkninger er ikke endelig klarlagt. Valproat kan i enkelte tilfeller være assosiert med reversibel endret sædkvalitet, mens litium kan gi endret fertilitet via andre mekanismer.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 5558, RELIS Vest
  2. 2. Aronson JK. Meyler`s Side Effects of Drugs; 15th ed. 2006; Volume 6: 3586.
  3. 3. Isojärvi JI, Löfgren E, et al. Effect of epilepsy and antiepileptic drugs on male reproductive health. Neurology. 2004 Jan 27;62(2):247-53.
  4. 4. RELIS database 2010; spm.nr. 6326, RELIS Vest.
  5. 5. Sigman M. Medications that impair male fertility. SRM 2007; 5(2): 11-6.