Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8992, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Prazosin ved posttraumatisk stresslidelse

Dato for henvendelse: 07.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8992, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege søker om godkjenningsfritak for prazosin til bruk ved mareritt hos alvorlig traumatisert pasient med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hva er dosering ved bruk av legemiddelet ved plagsomme mareritt?

SVAR: Optimal dosering ved PTSD-relaterte mareritt er ikke endelig klarlagt, men foreløpig virker det som effektiv dose ligger i størrelsesorden 3-15 mg. Startdosen bør være lav, forsøksvis 1-2 mg ved leggetid og titreres sakte opp til en effektiv tolererbar dose (1-3).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 4358, RELIS Sør.
  2. 2. Nappi CM, Drummond SPA, et al. Treating nightmares and insomnia in posttraumatic stress disorder: a review of current evidence. Neuropharmacology 2012; 62: 576-585.
  3. 3. Prazosin. AHFS Drug Information. http://www.medicinescomplete.com/mc/ahfs/current/(Søk 29.06.2012).