Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 901, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.01.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Preparater mot HIV/AIDS.

Dato for henvendelse: 15.01.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 901, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hvor mange preparater registrert i Norge har indikasjonen HIV/AIDS? Priser? Styrker?
Henvendelse fra en hovedfagstudent.

SVAR: Følgende preparater har indikasjonen HIV / AIDS:

Retrovir (zidovudin); kapsler (100 mg, 250 mg), infusjonskonsentrat (10 mg/ml, 20 mg /ml), mikstur (10 mg/ml) og tabletter (200 mg, 300 mg). Pris: fra 1573,- -til 2794,-

Videx (didanosin); dosepulver (100 mg, 167 mg, 250 mg) og tyggetabletter (25, 50, 100 og 150 mg).
Pris: fra 565,- til 1081,-

Hivid (zalcitabin); tabletter (0.375 mg og 0.750 mg). Pris: fra 1454,- til 2057,-

Epivir (lamivudin); tabletter (150 mg) og mikstur (10 mg/ml). Pris: 1890,-

Zerit (stavudin); kapsler (15, 20, 30 og 40 mg) og pulver til mikstur (1 mg/ml). Pris: 2755,-

Invirase (saquinavir); kapsler (200 mg). Pris: 4122,-

Crixivan (indinavir); kapsler (200 og 400 mg). Pris: 3119,-

Norvir (ritonavir); mikstur (80 mg/ml). Pris: 3535,-

Referanser