Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9040, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Parestesi, svimmelhet og legemidler

Dato for henvendelse: 17.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9040, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt har en pasient som trenger et svar. Pasienten har fått symptomer som prikking, leamus, og svimmelhet. Hun har hatt tilsvarende symptomer også ifjor i samme tid. Hun lurer på hva dette kan være? Medisiner som hun bruker er: Litarax (litium) 6mmol Li+ 4 tabletter daglig, Cipralex (escitalopram) 10 mg 2 tabletter morgen, Micardis (telmisartan) 80 mg 1 tablett morgen, Zanidip (lerkanidipin) 10 mg 1 tablett morgen, Metformin (metformin) 500 mg morgen og kveld og Melatonin (melatonin) 2 -3 kapsler om kvelden. Pasienten har også tatt Waalers test der verdien var 128.

SVAR: Pasienten bruker sannsynligvis legemidlene for psykisk sykdom (Litarex, Cipralex), hjerte-karsykdom (Micardis, Zanidip) og sukkersyke (Metformin). I tillegg melatonin (søvnproblemer), og hun har også tatt en Waalers test for mulig revmatoid-bindevevslidelse??

Både de nevnte legemidlene/grunnsykdommene kan bidra til det aktuelle. Måling av legemiddel (eks. litium i blod), hjerte-karfunksjon (BT-puls) og andre biomarkører ( eks. blodsukker-hypoglykemiepisoder) er aktuelt, men det viktigste er at pasienten (med såpass diffuse symptomer) blir undersøkt av fastlegen.

Referanser