Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9076, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lungebetennelse og roflumilast

Dato for henvendelse: 19.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9076, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med forverret kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og kraftig hoste har ifølge lege fått en atypisk lungebetennelse. Pasienten bruker Daxas (roflumilast) og klager over hosten. Kan allikevel hosten skyldes Daxas? Fra en sykehusfarmasøyt.

SVAR: Ved alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er det vanlig med gjentatte eksaserbasjoner (forverrelse av sykdommen) og pasientene er spesielt utsatte for å få infeksjonssykdommer (bronkitt, pneumoni) av viral og bakteriell genese. Dette skyldes en kronisk betennelsestilstand i luftveiene som endrer luftveienes diameter og tykkelse på slimhinnen. Ved hyppige forverrelser er Daxas (roflumilast) indisert.

Ved bruk av Daxas (roflumilast) regnes lufteveisinfeksjoner (unntatt pneumoni) som sjeldne (=1/10 000 til <1/1000) bivirkninger. Vanligst er kvalme, diare, hodepine og vekttap (1).

Hyppig forverret KOLS og behov for Daxas er nok det mest sannsynlige bakgrunnen for pasientens kraftige hoste. Ved KOLS kan man typisk bli tungpustet og begynne å hoste når man anstrenger seg (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Daxas. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 8. februar 2012).
  2. 2. Dette er KOLS. Kilde: Landsforeningen for hjerte - og lungesyke. Sett 13. november 2012.