Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9325, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.11.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Smertestillende og ryggsmerter

Dato for henvendelse: 06.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9325, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har en kronisk ryggpasient som har angst og søvnproblemer. Bruker Metropolol (metoprolol), Paralgin Forte (kodein + paracetamol), Tolvon (mianserin) og Venlafaksin (venlafaksin). Vurderer å prøve Sarotex (amitriptylin) og kutte ned Paralgin Forte. Interaksjoner? Andre forslag?

SVAR: Ingen interaksjoner mellom de aktuelle legemidlene ifølge to kilder (1,2). Det antas at venlafaksin beholdes for sin effekt mot angst og metoprolol er nødvendig for forebygging eller behandling av hjerte-karsykdom.

Tolvon (mianserin) har liten antidepressiv effekt alene, og brukes gjerne for sine sedative egenskaper. Paralgin forte er ikke det optimale legemiddel ved ryggsmerter, spesielt ikke hvis det foreligger en inflammatorisk komponent. Hvis det har vært langvarig bruk i større doser av dette preparatet anbefales ikke bråseponering.

Amitriptylin har erfaringsmessig sedativ effekt og er et alternativ som kan doseres om kvelden til pasienter med smerte og innsovningsvansker. Det er mulig at pasienten får tilstrekkelig sedasjon med Sarotex (amitriptylin) gitt til kvelden slik at behovet for Tolvon opphører. Sarotex effekt på smerter kan i tillegg overflødiggjøre behov for Paralgin forte.

Resultatet er imidlertid ikke gitt på forhånd, da ryggsmerter ikke er enkelt å behandle.

Referanser
  1. 1. http://www.interaktionsdatabasen.dk/Søk 10. oktober 2014.
  2. 2. Interaksjonsdatabase for norske klinikere. http://www.interaksjoner.no/Søk 10. oktober 2014.