Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 939, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.02.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Jerndose ved jernmangelanemi.

Dato for henvendelse: 18.02.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 939, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er det noe nyheter om anbefalt dosering av jern ved jernmangelanemi? Henvendelse fra en farmasistudent i apotekpraksis.

SVAR: Vi kjenner ikke til at det har kommet nye rettningslinjer for anbefalt dosering av jern ved jernmangelanemi. Anbefalingene i Norsk legemiddelhåndbok er fortsatt gjeldene.

Referanser