Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 963, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.03.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Posteksponeringsprofylakse mot HIV.

Dato for henvendelse: 16.03.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 963, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En sykepleier har stukket seg på en sprøytespiss fra en HIV-positiv pasient. Hun har tatt en blodprøve som var negativ, og skal ta ny prøve om 3 mnd. Hun har fått resept på "trippelbehandling" (Retrovir (zidovudin) (300 mg x 2), Epivir (lamivudin) (150 mg x 2) og Crixivan (indinavir) (800 mg x 3)) som posteksponeringsprofylakse. Er det nødvendig å starte denne behandlingen nå, eller kan hun like godt vente til hun eventuelt får bekreftet om hun virkelig er smittet? Henvendelse fra sykepleier via farmasøyt.

SVAR: Infeksjonsraten etter aksidentell inokulasjon med HIV er 0.3% (1,2). Smitterisikoen kan variere mye avhengig av typen stikkskade, den overførte blodmengde og antall viruspartikler i blodet. Effekten av kjemoprofylakse med antivirale medikamenter etter aksidentell eksposisjon for HIV er usikker (1), men epidemiologiske data tyder på at slik kjemoprofylakse har en viss beskyttende effekt (2). Kjemoprofylakse er bare anbefalt når smittekilden er sikkert HIV-positiv. Kjemoprofylakse mot HIV må startes så snart som mulig, og helst innen 1-2 timer etter skaden. Anbefalt behandlingsvarighet er 4 uker (1).

Referanser
  1. 1. Smittevernloven Veileder. Forebygging av blodsmitte i helsevesenet - Del 2. Statens helsetilsyn. Oktober 1997.
  2. 2. Cardo DM et al. A case-control study of HIV seroconversion in health care workers after percutaneous exposure. N Engl J Med 1997; 337: 1485-90.