Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9746, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.04.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ulipristal til kvinne med heterozygot faktor V leiden mutasjon

Dato for henvendelse: 30.04.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9746, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege, med spørsmål om en kvinne med heterozygot faktor V leiden mutasjon som har hatt dyp venetrombose (DVT) under p-pille bruk kan behandles med ulipristal (Esmya)?

SVAR: Den aktuelle pasienten kan behandles med ulipristal til tross for gjennomgått DVT og faktor V leiden mutasjon.

Progestogener, som ulipristal, er ikke assosiert med økt risiko for DVT og kan derfor benyttes av pasienter som har hatt DVT eller som har risikofaktorer for DVT, slik som faktor V leiden mutasjoner. Det er østrogenkomponenten i p-piller som medfører at disse preparatene er kontraindisert hos pasienter med faktor V leiden mutasjoner (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. P-piller og fare for blodpropp. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/p-piller/p-piller-og-fare-for-blodpropp/Sider/default.aspx (lest: 29. april 2015)