Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9806, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.05.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vaksinering etter idiopatisk trombocytopenisk purpura

Dato for henvendelse: 22.05.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9806, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Gutt født i 2007 har hatt idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Nå skal han få ny Infanrixvaksine. Er det kontraindikasjon for vaksinering etter ITP?
Han startet vaksinering ett år senere enn ordinært vaksinasjonsprogram. Bør han vente ett år, slik at han har 8 år mellom siste dose vaksine og revaksinasjon? Henvendelse fra en lege.

SVAR: Vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet har telefontid hver dag for spørsmål fra helsepersonell og dette svaret er gitt etter kontakt med dem (1).

Infanrix-vaksinen gis vanligvis første leveår og inkluderer vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b-infeksjon. Ved vaksinasjon i 2. klasse gis Tetravac (difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt) (1).

Varsomhet anbefales ved trombocytopeni og vaksineringen pga risiko for blødning ved intramuskulær administrasjon (2). Hvis gutten tidligere har hatt idiopatisk trombocytopenisk purpura og tilstanden nå har normalisert seg er det ingen kontraindikasjon for vaksinering. Det er heller ikke noen spesiell grunn til å utsette vaksinering ett år, og det kan eventuelt være praktisk å vaksinere på samme årskull som andre (1).

Hvis ITP mistenkes assosiert med tidligere vaksinering så skal dette meldes som bivirkning til Folkehelseinstituttet.

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet, Vaksineavdelingen. Pers.medd. 22. mai 2015. www.fhi.no
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Infanrix-Polio+Hib. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28. mars 2014).