Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9818, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.05.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Benzatinbenzylpenicillin, syfilis og graviditet

Dato for henvendelse: 28.05.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9818, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehuslege spør om det er noen betenkeligheter med å behandle gravide med Tardocillin (benzatinbenzylpenicillin) for syfilis?

SVAR: Tardocillin injeksjonsvæske inneholder benzatinsaltet av benzylpenicillin og lokalanestetikumet tolykain (1). Amerikanske Briggs angir at benzatinbenzylpenicillin er kompatibelt med graviditet (2). Svenske Janusinfo skriver at for penicillindelen av benzatinbenzylpenicillin gjelder samme vurdering som for penicillin, altså at det regnes som trygt å gi under graviditet, men at det mangler dokumentasjon for benzatindelen når det gjelder teratogene effekter (3).

Vi finner ikke informasjon om bruk av tolykain hos gravide, men for lokalanestetika generelt er det ingen holdepunkter for teratogene effekter (4).

Penicillin er førstevalgsmiddel ved behandling av syfilis. Behandlingseffekt av andre regimer er dårlig dokumentert og skal kun brukes dersom pasienten har sikker penicillinallergi og desensibilisering ikke kan gjennomføres. Effekt krever vedvarende penicillinkonsentrasjon i blod over et visst nivå gjennom lang tid (5).

VURDERING
Samlet sett vurderes nytten av benzatinbenzylpenicillin ved syfilis å være høyere enn den mulige risikoen bruk av benzatin og tolykain representerer hos gravide. Tardocillin til intramuskulær injeksjon kan altså brukes til behandling av gravide med syfilis.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Benzatinpenicillin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 26. mai 2013).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Bensatinbensylpenicillin. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Sist endret: 18. oktober 2013).
  3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2015; 10th ed.: 1081-2.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Graviditet og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Syfilis. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 26. mai 2013).