Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9863, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.06.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tiamin mot menstruasjonssmerter

Dato for henvendelse: 03.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9863, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Apoteket fikk inn en resept til ei jente (19 år) på Tiamin (tiamin) 100 mg, 1 kapsel daglig i 3 måneder, forsøksvis mot menssmerter. Finnes det noe dokumentasjon for denne bruken her?
Fra en farmasøyt.

SVAR: Tiamin (vitamin B1) er forsøkt ved nevropatisk smerte (1). Tilskudd av tiamin i en dose på 100 mg ble funnet å være effektivt i behandling av dysmenore blant 500 indiske kvinner i alderen 12 til 21 år med moderate til alvorlige symptomer i en studie fra 1996 (2). Studien blir omtalt i en systematisk oversikt over behandling av dysmenore (3):

“We found one systematic review (search date 2000, 1 RCT). The RCT identified by the review (crossover design; 556 Indian adolescents attending school) compared thiamine 100 mg daily versus placebo for 3 months. It found that thiamine significantly increased the proportion of women with no pain before crossover after 60 days compared with placebo (142/277 [51%] with thiamine v 0/279 [0%] with placebo; NNT 2, 95% CI 2 to 3). After completion of the RCT, 87% of all women experienced no pain.”

Bivirkninger ble ikke omtalt i studien ifølge (3). Tiamin er også forsøkt ved premestruelt syndrom (PMS). En dobbelt-blind studie blant 80 studenter i Iran fant man signifikant forskjell mellom tiamin og placebo mht mentale og fysiske symptomer ved PMS (4).

Det er usikkert om tiamin vil være effektivt ved symptomer knyttet til menstruasjonssyklus i Europa og USA siden dietten allerede inneholder tiamin (5).

Når det gjelder dysmenore så kategoriserer en kilde tiamin som «possible effective» (6).

Konklusjonen er at tiamin er forsøkt ved menstruasjonssmerter, og andre menstruasjonsrelaterte lidelser. De få studiene som foreligger stammer fra Asia og hvor kosthold/ernæringsstatus er forskjellig fra Norge. Det trengs følgelig flere studier for å avgjøre rollen til tiamin ved dysmenore.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2014; spm.nr. 5081, RELIS Midt-Norge.
  2. 2. Gokhale, L. B. Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea. Indian J Med Res. 1996;103:227-231. View abstract.
  3. 3. Proctor M, Farquhar C. Dysmenorrhoea. BMJ Clin Evid. 2007 Mar 1;2007. pii: 0813.
  4. 4. Abdollahifard S, Rahmanian Koshkaki A et al. The effects of vitamin B1 on ameliorating the premenstrual syndrome symptoms. Glob J Health Sci 2014 ;6(6):144-53.
  5. 5. French L. Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2005; 71(2): 285-291.
  6. 6. Natural Medicines Comprehensive Database. Thiamine. http://www.naturaldatabase.com/ (Lest: 29. april 2015)