Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 1141, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 02.12.2003

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan hydroxchloroquine utløse ulcerøs kolitt?

Dato for henvendelse: 02.12.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 1141, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan hydroxchloroquine utløse ulcerøs kolitt?
Spørsmålet gjelder en pasient som skal behandles for en sjelden hudsykdom med hydroxychloroquine (Plaquenil). Pasienten har tidligere hatt ulcerøs kolitt og er redd for å få tilbakefall om man starter denne behandlingen.

SVAR: I produktomtalen er diaré nevnt som en bivirkning. Hos 108 pasienter behandlet i seks måneder eller mer fikk 5 % av pasientene gastrointestinale ubehag (1).

Det er rapportert ett tilfelle av pseudomembranøs kolitt og ett tilfelle med kolitt i WHO´s bivirkningsdatabase (søk 02.12.03) (2).

Referanser
  1. 1. Drugdex® System. Drug evaluation. Hydroxychloroquine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 118 expires 12/2003.
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 02. desember 2003.