Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 149, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 19.05.1998

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nefazodon og grå stær (katarakt)

Dato for henvendelse: 19.05.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 149, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient som behandles med Nefadar (R) [nefazodon] har fått diagnosen grå stær. Kan den være medikamenutløst?

SVAR: Søk i de medisinske databasenen Medline og Drugline ga ingen treff, og undersøkelser i en rekke farmakologiske oppslagsverk ga heller ingen opplysninger.

Etterhvert er det opparbeidet relativt stor klinisk erfaring med bruk av nefazodon, men så vidt vi har klart å bringe på det rene er det ikke rapportert grå stær som bivirkning ved bruk av preparatet.

Det er heller ikke noe i virkningsmekanismen/reseptorprofilen til nefazodon som taler for en slik bivirkning.

Vi anser det derfor lite sannsynlig at nefazodon kan gi bivirkningen grå stær.

Referanser