Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1724, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 27.10.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Faktor V Leiden Mutajon og multivitamintilskudd.

Dato for henvendelse: 27.10.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1724, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient heterozygot med henblikk på Faktor V Leiden mutasjon bruker multivitamintilskudd, Möllers Total ®, som inneholder vitamin K. Vitamin K er viktig i koagulasjonsprosessen. Vil dette multivitamintilskuddet medføre økt risiko for trombose?

SVAR: Möllers Total ® består av to kapsler, den ene inneholder vitaminer, mineraler og antioksidanter, den andre inneholder fiskeolje og en antioksidant for å stabilisere fiskeoljen. Til sammen i de to kapslene er det 50 mikrogram vitamin K (1).

Vitamin K eksisterer i 3 former. Det naturlig forekommende vitamin K1 (fytokinon) som finnes i grønnbladete grønnsaker, som brokkoli og kål, vitamin K2 (menakinon) som dannes i tarmene av bakterier og vitamin K3 (menadion) som er et fettoppløselig syntetisk stoff. Vitamin K er nødvendig for dannelsen av koagulasjonsfaktorene II (protrombin), VII, IX og X samt de fysiologiske koagulasjonshemmere protein C og protein S. Det daglige behovet for voksne er på 70-140 mikrogram (2, 3). I Norsk legemiddelhåndbok oppgis det daglige behov til ca. 50 mikrogram (4).

Ved heterozygot faktor V Leiden mutasjon vil det forekomme hyperkoagulasjon som kan medføre økt risiko for tromboser. For forebyggende behandling av tromboser kan vitamin K antagonister brukes. Det er ikke alle pasienter som er heterozygot med henblikk på faktor Leiden V mutasjon som trenger forebyggende behandling. RELIS har ikke funnet noen artikler i de tilgjengelige medisinske databasene PubMed og Embase som omhandler vitamin K-tilskudd og heterozygote pasienter med faktor V Leiden mutasjon.

Det er funnet en artikkel som beskriver vitamin K- tilskudd hos 12 friske personer som fikk antikoagulasjonsbehandling. Her ble det funnet at et inntak opp til 100 mikrogram per dag ikke hadde noen statistisk signifikant innflytelse på INR. Doser på over 150 mikrogram/dag viste en signifikant forverring av INR (5) .

Konklusjon
Det kan ikke utelukkes at multivitamintilskudd med vitamin K kan ha en antagonistisk effekt hos pasient som er heterozygot med henblikk på faktor Leiden V mutasjon, men dette finnes ikke beskrevet i litteraturen. For å unngå en eventuell økt risiko for trombose anbefales det å skifte til et preparat uten vitamin K.

Referanser
  1. 1. Apoteker. Apotek 1 Heimdal, pers.medd. 2.november 2005.
  2. 2. Lægemiddelkataloget (Danmark) http://www.lmk.dk/ (1. november 2005).
  3. 3. Mahan LK, Escot-Stump.S. Krause's food nutrition & diet therapy. 1996, 9.th ed.: 90-93.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004; 834.
  5. 5. Schurgers LJ, Shearer MJ et al. Effect og vitamin K intake on the stability of oral anticoagulant treatment: dose-response relationship in healthy subjects. Blood 2004; 104 (9): 2682-9.