Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1914, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.03.2006

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nytt legemiddel mot parasittofobi

Dato for henvendelse: 28.03.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1914, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En hudlege har hørt at det skal ha kommet et nytt legemiddel mot parasittofobi på det norske markedet. Tidligere har han brukt pimozid (Orap) til denne indikasjonen, og han tror det nye preparatet kan være beslektet med dette. Er det nylig registrert et legemiddel i Norge med indikasjon parasittofobi?

SVAR: Fobier behandles som regel ved hjelp av eksponeringsbehandling eller kognitiv terapi, mens tilleggs- eller alternativ behandling kan være medikamentell (SSRI, i noen tilfeller de eldre TCA). Spesifikke fobier, som parasittofobi skal som hovedregel ikke behandles medikamentelt. I Norsk elektronisk legehåndbok angis det at ingen legemidler er effektive ved spesifikke fobier, og at pasienter med slike lidelser bør få behandling av psykolog eller psykiater (1).

Pimozid (Orap) er et difenylpiperidinderivat med neuroleptiske egenskaper, og i Danmark er preparatet godkjent til bruk ved indikasjonen "psykotiske tilstander bortsett fra depresjoner, Huntingtons korea og andre dyskinesier" (2). Det har også vært brukt mot angst og obsessiv-kompulsive lidelser (3). Pimozid tilhører ATC-gruppen N05A G (2). I dag finnes ingen legemidler i denne legemiddelgruppen registrert i Norge. Legemidler i ATC-gruppe N05A er antipsykotika (4), og ingen av disse er godkjent til bruk mot fobier (5). Det nyeste av disse legemidlene er aripripazol (Abilify) som ble godkjent første gang 4. juni 2005 (6).

De legemidlene som i dag er godkjent til bruk mot fobier er venlafaxin (Efexor Depot, mot sosial fobi eller panikklidelse med eller uten agorafobi), sertralin (Sertralin, Zoloft, mot sosial fobi), paroksetin (Paroxetin, Seroxat, mot sosial fobi og panikklidelse med eller uten agorafobi), citalopram (Citalopram, Cipramil, mot panikksyndrom med eller uten agorafobi) og escitalopram (Cipralex, mot sosial fobi og panikklidelse med eller uten agorafobi) (5). Etter søk på Statens Legemiddelverks internettsider er det ikke funnet informasjon om nye legemidler mot fobi, eller eldre legemidler som har fått ny indikasjon fobi (6).

Konklusjon
RELIS har ikke funnet informasjon om nylig registrerte legemidler med indikasjon fobi. De legemidlene som har denne indikasjonen i Norge er i dag legemidler som tilhører gruppen antidepressiva, og hovedsaklig selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Spesifikke fobier skal normalt ikke behandles medikamentelt, men med eksponeringsterapi eller kognitiv terapi.

Referanser
 1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (28. mars 2006).
 2. 2. Lægemiddelstyrelsen. Preparatomtale (SPC) Orap. http://www.produktresume.dk (Sist endret: 17. januar 2006).
 3. 3. Klasco RK (Ed): Pimozide (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (29. mars 2006).
 4. 4. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 28. mars 2006).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtaler (SPC). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (29. mars 2006).
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatnytt; Nye markedsførte preparater, preparatendringer og nye markedsføringstillatelser. www.legemiddelverket.no (28. mars 2006).
 7. 7. Hopkin M. A pill to beat fear. http://www.nature.com/news/2006/060327/full/060327-4.html (published: 27. mars 2006).
 8. 8. Spilde I. Skrekkslagen? Fobipilla er på vei. http://www.forskning.no/Artikler/2006/mars/1143631946.75 (Publisert: 30. mars 2006).
 9. 9. Soravia LM, Heinrichs M et al. Glucocorticoids reduce phobic fear in humans. Proc Natl Acad Sci 2006; 103(14): 5585-90.