Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2041, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 10.08.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan salisylolje brukes i fontanellen hos baby?

Dato for henvendelse: 10.08.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2041, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Baby har hudskorper i hodebunnen, i fontanellen. Kan man bruke salisylolje eller andre topikale legemidler på dette hudområdet, eller er det høyere risiko for systemisk effekt her enn andre steder på huden?

SVAR: Fontanellen er et uforbeinet område eller en myk flekk mellom kranieknoklene hos spedbarn. Den bakre fontanellen lukker seg omtrent i slutten av første leveår, mens den fremre fontanellen lukker seg omtrent i slutten av andre leveår (1). Vi har ikke kunnet finne informasjon som tilsier at huden i fontanellen er tynnere enn andre steder på hodet. Én kilde hevder at permeabiliteten av huden forandrer seg lite med alderen, med unntak av for spedbarn for tidlig født, som har større permeabilitet enn voksne (2). Barnets overflate er imidlertid stor i forhold til volumet, slik at de er mer utsatt for systemiske effekter av topikale preparater enn voksne.

Salisylolje, som inneholder 2 % salisylsyre, anbefales av Norges Apotekerforening mot flass i hodebunnen hos spedbarn, såkalt melkeskurv. Et tynt lag gnis inn i hodebunnen og får virke 3-4 timer eller natten over. Rester vaskes av med sjampo og løse flak fjernes med kam (3). Salisylsyre absorberes lett gjennom huden, og for å minimere absorpsjonen bør en slik løsning ikke brukes over lengre tid, på store hudområder eller på skadet hud (4). Salisylater kan forårsake forgiftning med symptomer som kvalme, oppkast, respiratorisk alkalose, hypertermi, dehydrering, tinnitus, hodepine, svimmelhet, metabolsk acidose og koma (5).

Selv om huden i fontanelleområdet ikke er tynnere enn huden ellers på barnets hode, er det kortere vei til cerebrospinalvæska (CSF) og opptak av salisylsyre i CSF kan ikke helt utelukkes. Siden konsentrasjonen på preparatet er lav (2 %), er det lite sannsynlig at dette har klinisk relevans. RELIS har ikke funnet rapporter på systemiske bivirkninger etter bruk av topikal salisylsyre påført fontanelleområdet. Siden preparatet har vært i bruk i mange år synes det usannsynlig at det skulle være problemer knyttet til systemisk effekt av salisylolje ved bruk i hodebunnen. Det anbefales likevel at bruksanvisningen følges nøye, og at løsningen ikke brukes over lengre tid, på store hudområder eller på skadet hud.

Anbefaling
Hos spedbarn kan man behandle med salisylolje 2 % i 3-4 timer på dagtid. Deretter vasker man av salisyloljen og bruker jordnøttolje eller olivenolje resten av døgnet. Man bør slutte med salisylolje 2 % når bedring inntrer, og deretter drive vedlikeholdsbehandling med jordnøttolje, olivenolje eller babyolje.

Referanser
  1. 1. Thomas CL, Ed.. Taber's cyclopedic medical dictionary. F.A. Davis Company 1997; 18th ed.: 743.
  2. 2. Yaffe SJ, Aranda JV, Ed.. Pediatric pharmacology. Therapeutic principles in practice 1980; 2nd ed.: 72-4.
  3. 3. Norges Apotekerforening. Når barnet ditt har tørr hud [brosjyre]. http://www.apotek.no (10. august 2006).
  4. 4. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2005; 34th ed.: 1157.
  5. 5. Taketomo CK, Hodding JH, Ed.. Lexi-Comp's pediatric dosage handbook 2004; 11th ed.: 1471.