Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2112, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 06.10.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Scheriproct til bruk mot rynker/poser under øynene

Dato for henvendelse: 06.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2112, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Etter en anbefaling på frokost-tv om bruk av prednisolon (Scheriproct) salve mot rynker/poser rundt øynene har apoteket fått mange spørsmål om dette fra kunder på apoteket hos oss. Har også hørt at andre apotek har fått mange spørsmål. I forbindelse med dette lurer spørsmålsstiller på hvilke bivirkninger slik bruk kan gi. I felleskatalogen nevnes bare hudatrofi og allergiske reaksjoner, men dette er ved bruk mot hemoroider. Har lest at bruk av glukokortikoider kan føre til glaukom eller kararakt i skjeldne tilfeller. Vil dette være en risiko ved topikal bruk rundt øynene?

SVAR: RELIS henviser til uttalelse fra Statens legemiddelverk om nettopp dette innslaget på tv (1)

"Legemiddelverket vil presisere at hemoroidekremer verken er godkjent til eller egnet for behandling av poser under øynene. Huden under øynene er mye tynnere og mer ømfintlig enn huden rundt endetarmsåpningen og dermed også mer utsatt for bivirkninger. Noen hemoroidekremer inneholder kortikosteroider som ved bruk rundt øynene medfører en risiko for tynnere hud (hudatrofi) og forhøyet trykk i øyet (grønn stær)."

Det er derfor grunn til å fraråde en slik feilbruk av prednisolonkrem når kunder spør i apotek.

Referanser
  1. 1. Berge M. Hemoroidekrem bør ikke brukes under øynene. Statens legemiddelverk 05.10.2006. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____20601.aspx