Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 255, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.05.1998

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klomipramin og myoklonus.

Dato for henvendelse: 04.05.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 255, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient som får Anafranil(R) [klomipramin] 25+35 mg. Har lett tremor, samt myokloniske rykninger om natten. Pasienten selv plages ikke av dette, men det gjør foreldrene. Bivirkning? Hvordan håndtere den?

SVAR: 1) Velkjent bivirkning generelt, men ikke spesielt om natten.
2) Måle serumkonsentrasjoner. Eventuelt redusere dosen.

Har sett at plagene reduseres når dosen reduseres. Dette styrker ytteligere sammenhengen med legemiddelet. Kan derfor berolige foreldrene med at det er en uskyldig legemiddeleffekt.

Referanser