Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2594, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.12.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Simvastatin og polynevropati

Dato for henvendelse: 04.12.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2594, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Mann på 55 år utviklet mild til moderat sensorisk polynevropati i føttene gradvis i løpet av 1/2 år. Han ble noe bedre, men enkelte symptomer består 9 måneder etter debut. Pasientens fastlege mistenker bivirkning av simvastatin som pasienten startet med noen måneder i forveien, men har ikke fått særlig gehør for dette hos nevrolog.

SVAR: Polynevropati er en kjent, men sjelden bivirkning av statiner som er angitt i preparatomtalen for bl.a. simvastatin (1). Flere tilfeller er meldt til den norske bivirkningsdatabasen (2). RELIS har også tidligere utredet spørsmål vedrørende denne bivirkningen (3-5). For en mer utfyllende drøfting av bivirkningen henvises det til disse.

Polynevropatien er vanligvis sensorisk eller sensorimotorisk. Tilfeller er rapportert etter bruk av flere forskjellige statiner, slik at det sannsynligvis dreier seg om en gruppeeffekt. Mekanismen er ukjent. I mange tilfeller har bivirkningen oppstått flere måneder og år etter oppstart. I omtrent halvparten av tilfellene har seponering av statiner gitt bedring eller helbredelse av tilstanden. Det kan ta lang tid fra seponering til det tilkommer klinisk bedring (6).

En ny oppsummering tilrår at statiner bør vurderes som en mulig årsak til polynevropati hvis andre mer vanlige årsaker (f.eks. eksessivt alkoholinntak, diabetes mellitus) er utelukket (6).

Vi vil anbefale at tilfellet meldes til RELIS som en mistenkt bivirkning på bivirkningsmeldeskjema.

Konklusjon
Hvis andre, mer vanlige årsaker til polynevropati er utelukket, bør statinbivirkning vurderes som en mulighet. Statinet bør da forsøksvis seponeres. En eventuell bedring kommer gradvis i løpet av uker til måneder. Om nødvendig bør kolesterolsenkende behandling med et ikke-statin startes i stedet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Simvastatin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 7. april 2006).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 5. desember 2007.
  3. 3. RELIS database 2007; spm.nr. 2294, RELIS Øst (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2007; spm.nr. 2029, RELIS Øst (www.relis.no)
  5. 5. RELIS database 2006; spm.nr. 1537, RELIS Øst (www.relis.no)
  6. 6. Peripheral neuropathy and statins. Prescrire Int 2007; 16: 247-8.