Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 269, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 06.11.1998

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ceprafilm.

Dato for henvendelse: 06.11.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 269, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder et produkt fra Genzyme corp. - hvorfra kan dette skaffes?
Ceprafilm = bioresorberbar film som brukes i gastrokirurgi for å hindre at tarmene kleber seg sammen. Brytes ned over tid. Spørsmålsstiller har lest om det i Nordisk Kirurgi.

SVAR: Ceprafilm er registrert som medisinsk utstyr og er CE merket. Kan skaffes ved henvendelse til enheten Medisinsk Utstyr i Oslo.

Ceprafilm produseres av Genzyme corporation i USA. Medisinsk Utstyr i Oslo har direkte kontakt med produsenten og kan følgelig svare på eventuelle flere spørsmål om produktet.

Referanser
  1. 1. http://www.pslgroup.com/dg/2d082.htm
  2. 2. Henvendelse Statens helsetilsyn.
  3. 3. Henvendelse Utstyrsregisteret.
  4. 4. Henvendelse Medisinsk Utsyr.