Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2724, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 15.04.2008

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Natural glykemic index balance - dokumentasjon

Dato for henvendelse: 15.04.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2724, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient har fått påvist redusert glukosetoleranse. Har begynt med et Shine-produkt som heter "Glycemisk index". Lege spør om det finnes dokumentasjon for effekt av dette preparatet.

SVAR: Shine Club markedsfører et produkt som heter Natural glykemic index balance® (1), og vi antar at det er dette pasienten bruker.

I produktinformsjonen på leverandørens hjemmeside står det at Natural glykemic index balance® inneholder marine peptider og myse-peptider, og det hevdes at disse peptidene øker opptaket av aminosyrer og dessuten har en insulinlignende effekt (1). Det hevdes videre at Natural glykemic index balance® balanserer blodsukkeret, hjelper kroppen å restituere etter trening, og dessuten øker dannelsen av gammaglobulin (1).

På en annen nettside (2) refereres det til en klinisk test utført på 50 personer med diabetes type 2, der man hevder å ha sett en reduksjon i HbA1C på 25-30 % etter 3-4 uker. Vi har kontaktet Shine Club for å få oversendt denne dokumentasjonen, men vi har ikke mottatt svar på vår henvendelse.

Konklusjon:
Vi tolker innholdsfortegnelsen som at produktet inneholder proteiner fra sjømat ("marine peptider") og melkeproteiner ("myse-peptider"), med andre ord vanlige innholdsstoffer i matvarer. Vi kan derfor ikke se at produktet skal kunne utøve noen annen effekt hos diabetikere enn den man kan oppnå med kostintervensjon.

Referanser
  1. 1. www.shineclub.com (16. april 2008)
  2. 2. www.teamherkules.com (16. april 2008)