Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 272, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.07.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legg- og ankelsår som bivirkning av hydroksyurea.

Dato for henvendelse: 28.07.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 272, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Finnes det rapporter på legg- og ankelsår som bivirkning av hydroksyurea? En pasient som behandles med hydroksyurea for myelogen leukemi har leggsår, angiografi viste ingen forandringer.

SVAR: Leggsår som bivirkning av hydroksyurea er ikke uvanlig. Flere studier er publisert hvor insidensen i ett tilfelle oppgis til mindre enn 0,1% (1), mens andre studier rapporterer om en forekomst på ca 9% (2,3).

Patogenesen er ukjent, men er sannsynligvis multifaktoriell. Samtidig arteriell og/eller venøs sykdom tror man spiller en rolle. Vaskulitt, kryoglobulinemi og pyoderma gangrenosum skal vurderes som differensialdiagnose.Typisk for hydrokysurea-indusert leggsår er at det oppstår under langtidsbehandling med doser på minst 1g/dag og er lokalisert til ankelknoken (malleolærregionen 77%) eller i naboområdene (f.eks: Achilles senen). Såret helbredes spontant hos 80-85% av pasientene etter seponering av hydroksyurea selv om tilhelningen er langsom (1-9 mnd). Med langtidsbehandling menes minst ett år. Om man må fortsette behandlingen med hydroksyurea er sårtilheling problematisk. Det ser ut til at dosestørrelsen kan ha betydning for omfang og størrelse på såret. Det er rapportert om pasienter som fikk sårtilheling etter at dosen ble redusert til 500mg/d (2,3,4,5).

Konklusjon:
Leggsår, oftest lokalisert til ankelområdet, forekommer ikke helt sjelden etter langtidsbehandling med hydroksyurea i store doser. Patogenesen er ennå ukjent, men man tror dårlig mikrosirkulasjon og samtidig arteriell og/eller venøs sykdom spiller en rolle. Sårstørrelsen ser ut til å være relatert til dosestørrelsen. Selv om sårtilhelingen er langsom, ser man i de fleste tilfellene spontan helbredelse etter at hydroksyurea er seponert.

Referanser
  1. 1. Drugdex, Drugdex evaluations. Hydroxyurea. Micromedex database 12/99; vol. 105
  2. 2. Bader U et al. Leg ulcers in patients with myeloproliferative disorders: disease- or treatment-related? Dermatology 2000;200(1):45-8
  3. 3. Velez A et al. Hydroxyurea-induced leg ulcers: is macroerythrocytosis a pathogenic factor? (Abstract). J Eur Acad Dermatol Venereol 1999;12(3):243-4
  4. 4. Best PJ et al. Hydroxyurea-induced leg ulceration in 14 patients. Ann Intern Med. 1998; 128(1):29-32
  5. 5. Sirieix ME et al. Leg ulcers and hydroxyurea: forty-one cases. Arch Dermatol 1999;135(7):818-20