Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3428, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 31.03.2010

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt av hemjern ved jernmangelanemi

Dato for henvendelse: 31.03.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3428, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne i slutten av 70-årene behandles for hypertensjon med metoprolol (Selo-Zok) som eneste medikament. Hun er ellers frisk og sprek. For seks måneder siden ble hun forskrevet hemjerntabletter (Hemofer) en tablett daglig mot jernmangelanemi etter hemoglobinmåling på 10-tallet og lavt ferritin. Ingen videre utredning av årsaken til jernmangelanemien ble gjort. Seks måneder senere er ferritin fortsatt lavt og hemoglobin stabilt like lavt. Pasienten er forsåvidt i god form og føler seg vel. Legen har nå startet utredning av årsak til jernmangelanemien, og det foreligger seks negative Hemofec tester. Er hemjerntabletter så lite effektivt at det ikke gir utslag på laboratorietester for jernnivå i kroppen, eller må de stabile verdiene for ferritin og hemoglobin under hemjernbehandlingen oppfattes som tegn på at hun har et pågående blodtap?

SVAR: I følge Norsk legemiddelhåndbok er jernmengden per hemjerntablett så liten (9 mg) at disse tablettene bare egner seg som kosttilskudd, og ikke til behandling av jernmangel. Ferroforbindelser (2-verdig jern) absorberes best. Legemiddelhåndboka anbefaler 120-200 mg jern per døgn fordelt på 2–3 doser for korreksjon av jernmangel hos voksne (1). På bakgrunn av klinisk erfaring har imidlertid RELIS tidligere konkludert med at 100 mg ferrosulfat/dag er tilstrekkelig farmakologisk dose. Å korrigere en jernmangel tar 8-10 uker. En kan ikke akselerere hemoglobinsyntesen ved å gi store mengder jern, men høye doser gir ofte magesmerter og andre gastrointestinale symptomer som er hyppig årsak til dårlig etterlevelse (2-4).

Sviktende svar på substitusjonsbehandling med jern kan skyldes (1):

 • Feil diagnose – hypokrome anemier kan ha andre årsaker som for eksempel infeksjon, kreftsykdom eller thalassemi (sistnevnte hos innvandrere).
 • Svikt i gjennomføring av behandlingen.
 • Pågående blødning – overvei lokale årsaker i gastrointestinaltrakten. Eksaminer på generell blødningstendens. Pasienter med jernmangelanemi som er positive for Helicobacter pylori kan ha nytte av eradikasjonskur.
 • Kompliserende sykdom som reduserer beinmargsaktiviteten som for eksempel lever-/nyresykdom, malign sykdom, kronisk infeksjon.
 • Absorpsjonsdefekt som skyldes for eksempel cøliaki. En enkel jernbelastningsundersøkelse kan avsløre dette. Normal jernabsorpsjon utelukker ikke cøliaki; lav terskel for tynntarmsbiopsi anbefales!


Konklusjon
Jernmengden i hemjerntabletter er så liten at disse tablettene bare egner seg som kosttilskudd, og ikke til behandling av jernmangel. Klinisk erfaring tilsier at 100 mg ferrosulfat er tilstrekkelig døgndose for de fleste pasienter. Sviktende svar på substitusjonsbehandling med jern kan for eksempel skyldes feil diagnose, svikt i gjennomføring av behandlingen, pågående blødning, kompliserende sykdom eller absorpsjonsdefekt.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (7. april 2010).
 2. 2. RELIS database 2009; spm.nr. 5436, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
 3. 3. Schjøtt J. Ulike doseringsanbefalinger for jern. Nor Farmaceut Tidsskr 2009; 117(11): 21.
 4. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (7. april 2010).