Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3750, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.02.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Østradiol/noretisteron og ryggsmerter

Dato for henvendelse: 04.02.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3750, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hva er bakgrunnen for at ryggsmerter er angitt som bivirkning av østradiol/noretisteron (Activelle)?

SVAR: Ryggsmerter er i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) beskrevet som en vanlig (>1%) bivirkning av østradiol/noretisteron (1). RELIS har også tidligere besvart spørsmål om ryggsmerter og østradiol/noretisteron og konkludert med at man ikke finner noen plausibel forklaring på hvorfor slike bivirkninger oppstår ved bruk av disse legemidlene (2). Det refereres at det i "Meyler's side effects of drugs" angis at smerter i magen eller ryggen kan forekomme ved bruk av progestogener, mens det i en utredning fra Sverige hevdes at lette muskulære smerter hos pasienter behandlet med orale antikonsepsjonsmidler kan skyldes legemiddelutløst væskeretensjon, som i så fall vil måtte skyldes legemidlenes østrogenkomponent.

RELIS har etter oppdaterte litteratursøk ikke funnet dokumentasjon som endrer tidligere konklusjoner. I en nyere utgave av Meyler's oppgis at fenomenet med høyere forekomst av ryggsmerter hos hormonbehandlede er bekreftet i større langvarige observasjonsstudier, men at den kausale sammenheng fortsatt er uklar (3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Activelle. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17. mars 2010).
  2. 2. RELIS database 2005; spm.nr. 1797, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of endocrine and metabolic drugs 2009: 265.