Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4765, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.09.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sammenheng mellom hydrops og escitalopram

Dato for henvendelse: 11.09.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4765, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient, som bruker escitalopram (Cipralex) 10 mg x 1, har vært gravid to ganger og begge gangene har fosteret utviklet alvorlig hydrops. Svangerskapet har ved begge tilfellene blitt avbrutt i uke 18 på grunn av letal tilstand hos fosteret. Årsaken for hydrops har ikke blitt funnet, heller ikke ved obduksjon. Er det en sammenheng mellom hydrops og escitalopram?

SVAR: Hydrops fetalis er en tilstand hvor fosteret akkumulerer for mye vann og defineres ved at to eller flere unormale væskeansamlinger i fosteret (ascites, pleural effusjon, perikard effusjon, ødem i huden, polyhydramnion) (1).

I det svenske medisinske fødselsregisteret er ikke hydrops fetalis blant de rapporterte fosterskadene hos kvinner som har brukt escitalopram (2). Søk i medisinske litteraturdatabaser (PubMed og EMbase) og annen relevant litteratur har ikke gitt ytterligere informasjon om en mulig sammenheng med escitalopram eller selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som legemiddelgruppe. I Verdens helseorganisasjon (WHO) sin internasjonale bivirkningsdatabase* rapporteres fosterskader hvor det er mistenkt årsakssammenheng med legemidler. Ved søk på escitalopram finnes ingen rapporter på hydrops fetalis (3).

KONKLUSJON
En gjennomgang av relevant medisinsk litteratur gir ingen indikasjoner på en sammenheng mellom mors bruk av escitalopram i graviditeten og utvikling av hydrops fetalis hos fosteret.


*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemidlet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Lockwood CJ, Julien S. Nonimmune hydrops fetalis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 3. juni 2013).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 9. september 2013.