Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5523, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.06.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kombinasjons-p-piller og migrene med aura

Dato for henvendelse: 11.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5523, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er østrogenholdig prevensjon (Loette) kontraindisert når pasienten for flere år siden hadde migreneanfall med aura under menarke? Hun har ikke hatt migrene siste fire år.

SVAR: RELIS har tidligere utredet lignende problemstilling (1,2).

I følge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for levonorgestrel/etinyløstradiol er preparatet kontraindisert ved migrene med fokale nevrologiske symptomer i anamnesen. Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikasjoner eller en cerebrovaskulær skade hos brukere av perorale kombinasjons-p-piller øker med migrene. Kvinner med migrene (spesielt migrene med aura) som bruker kombinasjons-p-piller kan ha økt risiko for slag. Økt hyppighet og alvorlighetsgrad av migrene under bruk av kombinasjons-p-piller (hvilket kan være forvarsel på en cerebrovaskulær hendelse) kan være grunn til umiddelbar seponering av kombinasjons-p-pillen. Utvikling av hodepine med annet forløp som er tilbakevendende, vedvarende eller alvorlig, krever at p-piller seponeres og at årsaken vurderes. Hodepine, inkludert migrene er også nevnt som en svært vanlig (<10%) bivirkning av levonorgestrel/etinyløstradiol (3).

WHO har gitt sine anbefalinger når det gjelder bruk av prevensjonsmidler. WHO anser det som en uakseptabel risiko å bruke kombinasjons-p-piller til kvinner med migrene og aura (uansett alder). De angir at deres anbefalinger gjelder for p-piller som inneholder 35 mikrogram eller mindre etinyløstradiol. Problemstillingen rundt migrene med aura og risiko for hjerneinfarkt er ikke spesifikt omtalt her med hensyn til ultralavdose p-piller som inneholder 20 mikrogram etinyløstradiol (4,5).

Norsk legehandbok NEL anbefaler i sitt kapittel om migrene at pasienter med migrene med aura bør frarådes å bruke østrogenholdige p-piller (6).


KONKLUSJON
RELIS har, enn så lenge, i hovedsak valgt å gi råd ut fra de offisielle anbefalingene fra WHO.
Kvinner med migrene og aura bør som hovedregel ikke bruke kombinasjons-p-piller med østrogen (deriblant Loette) som prevensjon grunnet økt risiko for hjerneinfarkt. Prevensjonsmidler som ut fra dette kan anbefales til kvinner med migrene og aura er rene gestagenpreparater (for eksempel minipiller, hormonspiral, depot-injeksjon eller p-stav).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 4482, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2014; spm.nr. 4604, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Loette. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14.august 2013).
  4. 4. Martin KA. Douglas PS. Risks and side-effects associated with estrogen-progestin contraceptives. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 11. november 2014).
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. 4th ed. 2009. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888_eng.pdf (Lest 09.juni 2015)
  6. 6. Norsk elektronisk legehåndbok. Migrene. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 20. mai 2015).