Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6123, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.07.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Levonorgestrel og tørre øyne

Dato for henvendelse: 11.07.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6123, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne i 40-årene med spondyloartritt og Sjøgrens syndrom har vært veldig plaget med tørre øyne i flere år, men da hun fikk tatt ut levonorgestrelspiralen (Mirena) ble hun markant bedre. Er dette en kjent bivirkning av spiral med levonorgestrel eller andre gestagenpreparater?

SVAR: I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for levonorgestrel intrauterint innlegg er det ikke beskrevet øyebivirkninger (1).

RELIS har heller ikke funnet dette beskrevet i bivirkningsoppslagsverk (Meylers side effects of drugs), monografidatabaser (Lexi-drugs, Micromedex) eller ved søk i medisinske litteraturdatabaser (Medline, EMbase). I Verdens helseorganisasjon (WHO) sin internasjonale bivirkningsdatabase finnes til sammen 55 rapporter om tørre øyne ved bruk av Mirena*. En håndfull av rapportene gjelder tørre øyne som isolert bivirkning, men i de aller fleste tilfellene er tørre øyne meldt som en del av et mer komplekst sykdomsbilde (2).

At bivirkningen tidligere bare i beskjeden grad har vært assosiert med det aktuelle legemidlet utelukker selvsagt ikke at det kan foreligge en årsakssammenheng.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Mirena. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 29. april 2016).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 8. juli 2016).