Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6643, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.06.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Omega-7 ved residiverende urinveisinfeksjoner

Dato for henvendelse: 28.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6643, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient som plages med residiverende urinveisinfeksjoner har fått anbefaling fra en utenlandsk lege om å prøve tilskudd av omega-7 for slimhinnene i underlivet. Finnes det noe dokumentasjon for slik bruk av omega-7?

SVAR: Det er publisert en finsk studie av tindvedolje (sea buckthorn oil, Hippophae rhamnoides) til postmenopausale kvinner med tørr vaginalslimhinne (1). Tindvedolje inneholder blant annet omega-7, men det er et begrenset antall personer som har deltatt, og måten resultatene er presentert på gjør det vanskelig å vurdere hvor store eventuelle kliniske effekter faktisk har vært. Etter vår vurdering er det ikke dokumentert noen klinisk effekt på tørre vaginalslimhinner av tindvedolje, eller omega-7 fettsyrer (2).

Vi har ikke funnet studier på behandling med omega-7 mot residiverende urinveisinfeksjoner. En annen tidligere finsk studie av tindvedolje så primært på effekt mot forkjølelse og sekundært på effekt mot infeksjoner i gastrointestinaltrakten og urinveisinfeksjoner. Forfatterne fant ingen effekt mot forkjølelse eller infeksjoner i gastrointestinaltrakten. De fant heller ingen effekt mot urinveisinfeksjoner, men antallet pasienter med mer enn én urinveisinfeksjon i studieperioden var alt for lavt til å kunne trekke noen konklusjoner; fire personer i behandlingsgruppen og fem personer i placebogruppen. Forfatterne antyder likevel at produktet kan ha en effekt mot urinveisinfeksjoner (3). Etter vår vurdering er det ikke dokumentert noen klinisk effekt på urinveisinfeksjoner av tindvedolje, eller omega-7 fettsyrer.

Det er ingen krav til dokumentasjon av effekt, sikkerhet eller kvalitet for kosttilskudd, som for eksempel preparater med omega-7-fettsyrer. Uten en godt dokumentert nytteverdi bør man være svært tilbakeholden med å støtte opp under bruk av plantebaserte produkter med uavklart risiko. Særlig forsiktighet bør utvises hos spesielle pasientgrupper, som for eksempel barn, eldre, gravide, ammende og pasienter med kronisk eller alvorlig sykdom (som for eksempel nedsatt nyrefunksjon) som bruker viktige legemidler, og særlig ved bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu (4).

KONKLUSJON
Det foreligger ingen dokumentasjon for at omega-7-tilskudd har noen klinisk effekt på tørre vaginalslimhinner eller mot urinveisinfeksjoner.

Referanser
  1. 1. Larmo PS, Yang B et al. Effects of sea buckthorn oil intake on vaginal atrophy in postmenopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Maturitas 2014; 79(3): 316-21.
  2. 2. RELIS database 2017; spm.nr. 8265, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Larmo P, Alin J et al. Effects of sea buckthorn berries on infections and inflammation: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Eur J Clin Nutr 2008; 62(9): 1123-30.
  4. 4. Fleiner HF, Roland PDH. Plantebaserte produkter - hva vet vi? (www.relis.no) (Publisert: 17. mars 2017).