Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 688, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.02.2001

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antacida med kalsiumkarbonat som kalktilskudd.

Dato for henvendelse: 05.02.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 688, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan man benytte antacida med kalsiumkarbonat (Titralac®) som kalktilskudd? Spesielt til gravide kvinner.

SVAR: Titralac® inneholder kalsiumkarbonat, og dette vil nødvendigvis være en kalsiumkilde. Legemidler som inneholder store mengder kalsiumkarbonat bør unngås til gravide da dette kan gi alkalose og hyperkalsemi (1a). Det er usikkert hva som defineres som "store mengder kalsiumkarbonat" .

1 tablett Titralac® inneholder 350mg kalsiumkarbonat, tilsvarende 140 mg kalsium. Anbefalt kalsiumtilskudd per dag er 600-800mg (1b) vanligvis dosert til 1g/døgn fordelt på 2 doser (1c). Dette vil innebære et daglig inntak av Titralac® på 7 tabletter (ca. 980mg). Titralac® er ikke indisert som kalsiumtilskudd, og opererer med lavere kalsiumabsorpsjon av preparatet enn kalsiumpreparatene som er indisert for kalktilskudd ved graviditet; Calcigran®, Calcium-Sandoz®, Weifa-Kalsium® - som også har intervariasjon (2).

Om pasienten har behov for et antacidum, bør det benyttes et uten kalsiumkarbonat, slik at hun kan få et kalsiumtilskudd med kalsiumkarbonat uten å øke karbonatbelastningen unødvendig. Det er dog kjent at det ofte anbefales Gaviscon® til gravide, som har et kalsiumkarbonatinnhold på 150-300mg/dose (10-20ml). Alle ovenfornevnte kalsiumtilskudd inneholder kalsiumkarbonat, minst i Calcium-Sandoz®.

Det er naturligvis ikke noen prinsipiell forskjell på kalsiumkarbonat i antacidum og i kalsiumtilskudd-preparatene, dog kan formuleringen ha betydning for kalsiumopptaket. Dette gjelder for så vidt begge veier, slik at det er mulig at behovet for et antacidum vil minke ved daglig inntak av et av de registrerte kalsiumtilskuddene.

Konklusjon
Titralac® bør ikke benyttes som kalsiumtilskudd ettersom det ikke er utprøvd eller registrert som dette. Det vil neppe være hensiktsmessig å dosere 7 tabletter i døgnet fremfor de anbefalte to tabletter/dosegranulat i døgnet. Et antacidum (ved behov) bør velges uten eller med små mengder kalsiumkarbonat da gravide bør unngå store doser kalsiumkarbonat.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1998-99; 622(a), 868(b), 870(c).
  2. 2. Felleskatalog 2000.